פרסומים וכתבות על המשרד

תגלית השנה בליקוי בניה

הענקת אות הוקרה באירוע תגלית השנה - נבחרת הנדל"ן